top of page
Cyclists

ENGLISH  

2K Comfort Main 1.png

2K Comfort Mixing System

ระบบควบคุมการผสมสี 2K ที่ใช้งานได้มากถึง 25 สี

ระบบควบคุมสี 2K ที่รองรับจำนวนสีที่ใช้งานในระบบมากที่สุด

WAGNER 2K Comfort ตัวพื้นฐาน

 

เป็นระบบผสมสี 2K ที่ใช้ตู้ไฟฟ้าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการควบคุมการผสมสีและลำเลียงสีสำหรับงานที่ใช้สีจำนวนมากในระบบเดียวกันที่ซึ่งเป็นระบบที่รองรับการใช้สีหลายองค์ประกอบมากสุดได้ถึง 25 สีมากกว่ารุ่น 2K Smart 5 เท่าและใช้ปืนพ่นสีพร้อมกันได้ถึง 4 กระบอกในเวลาเดียวกันสำหรับงานพ่นสีที่มีประสิทธิภาพสูง

ระบบผสมและลำเลียงสีสำหรับงานใช้หลายสี

 

 • เปลี่ยนสีได้ภายใน 1 นาที

 • ประหยัดตัวทำละลายได้มากถึง 90% ในระหว่างการเปลี่ยนสี

 • สามารถทำการตั้งค่าผ่านทางเแท๊ปเลตพีซี

 • ให้ผลการผสมสีที่ดีที่สุดด้วยเทคโนโลยีปรับการฉีด (AIS) ที่รอการจดทะเบียน

2K Comfort Internal.png

ยังเป็นตัวเดียวกับรุ่น 2K Smart ที่มีทั้งแบบสัมผัสกับสีและไมสัมผัสกับสีแต่ที่ต่างกันคืออุปกรณ์ในส่วนนี้จะถูกปกปิดด้วยบานประตูจากภายนอกตามภาพโดยอุปกรณ์จะมีดังนี้

 • ระบบวาล์วปรับหัวฉีด (AIS)

 • ตัววัดการไหลที่ใช้ตัวเดียวกัน มีให้เลือกแบบสัมผัสกับสีคือเฟืองวัดรุ่นมาตรฐานและเฟืองวัดรุ่นโคริโอลิสสำหรับสีเนื้อหยาบและแบบไม่สัมผัสกับสีที่ใช้ตัวเซนเซอร์

csm_0777_-_neues_CI_1ff5cb719d.jpg

2K Comfort ตัวพื้นฐาน

พร้อมปุ่มสี่ปุ่มสำหรับคำสั่งพื้นฐาน

เขียว:เริ่ม แดง:หยุด น้ำเงิน:ชำระล้าง เหลือง:เปลี่ยนสูตร

บริเวณส่วนผสมจะเป็นแบบปิดภายในตู้

ระบบหัวฉีดปรับตัวได้ที่อยู่ภายในรุ่น 2K Comfort
WAGNER AIS.png

การฉีด B (สารแข็งตัว) ที่ไม่มีระบบควบคุมจังหวะการจ่าย (AIS) 

อุปกรณ์ที่สร้างความแม่นยำในการจ่ายสี

ระบบหัวฉีดแบบปรับตัวได้หรือที่เรียกว่า “AIS” (Adaptive injection system) คือตัวควบคุมจังหวะของวาล์วจ่ายแบบอัตโนมัติ หัวฉีดสารแข็งตัวหรือแทนด้วย “B” ใช้หัวฉีด AIS ที่มีจังหวะการฉีดที่นุ่นนวลและไม่มีสะดุดซึ่งช่วยให้สาร “B” ถูกฉีดออกมาเป็นเนื้อเดียว

 

ในขณะที่มีการปรับปลี่ยนปริมาณการจ่าย สูตรผสมสี เพิ่มหรือลดจำนวนปืนพ่นสี ระบบจ่ายสีจะปรับสภาพตัวเองโดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้อัตราส่วนผสมที่เหมาะสมที่สุด

 

ระบบ AIS ช่วยให้การจ่ายสีที่แม่นยำและรักษาคุณภาพของสีได้ต่อเนื่อง

การฉีด B (สารแข็งตัว) ที่มีระบบควบคุมจังหวะการจ่าย (AIS) 

อุปกรณ์วัดการไหลของสีภายใน 2K Comfort

วัดการไหลด้วยเฟืองวัดการไหล (Gear Flow Meter)

เฟืองวัดการไหลแบบมาตรฐาน (Standard Gear Flow)

 

 • ตัววัดแบบสัมผัสกับสีที่เหมาะสำหรับสีที่มีความหยาบน้อย

 • ทำปฏิกิริยาเร็ว

 • สามารถใช้กับระบบจ่ายสีแบบวงแหวนได้

 • ระบบวัดได้มากถึง 5 สี

Coriolis Flow.png

เฟืองวัดการไหลแบบโคริโอลิส (Colioris Gear Flow)

 

 • ตัววัดการไหลแบบสัมผัสกับสีที่รองรับสีเนื้อหยาบ

 • วัสดุแข็งแกร่งกว่ารุ่นปกติที่ทนสึกหรอกับสีเนื้อหยาบได้

 • คุณสมบัติที่เหลือเหมือนกับรุ่นปกติ ระบบวัดได้มากถึง 5 สี

ตัวตรวจจับจังหวะการไหล

 

 • เป็นเซ็นเซอร์แบบไม่สัมผัสกับสี

 • ไม่สึกเหรอแม้จะใช้กับสีที่มีเนื้อหยาบ

 • ไร้ความเสี่ยงที่จะคลาดเคลื่อนเมื่อใช้กับสีที่มีความหนืดต่ำ

 • อัตราการเติมสีแม่นยำทั้งในตอนที่เปิดหรือปิดปืนพ่นสี

ข้อมูลทางเทคนิคของ 2K Comfort ตัวพื้นฐาน

2K Comfort Basic THA.png

ระบบผสมสี 2 องค์ประกอบด้วยวงจรลำเลียงสี 2 วงจรในระบบการทำงานเดียวกัน

WAGNER 2K Comfort Two Fluid circuits

เพื่อใช้งานที่ต่างชนิด 2 สีได้พร้อมกันภายใต้ระบบควบคุมเดียวกัน

เครื่องผสมสี 2K WAGNER 2K Comfort ทำงานด้วยวงจรลำเลียงสี 2 ชนิดแบบคู่ขนาน

 

 • การแยกสีแบบกายภาพ (แยกสีออกมาด้วยตัวเอง) เพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักโดยเฉพาะสีที่มีความไวในปฏิกิริยาสูง

 • มีรอบเวลาการทำงานที่สั้นกว่าถึง 50% เมื่อเทียบกับระบบผสมสี FlexControl

 • ใช้งบลงทุนที่ประหยัดลงได้ถึง 15% เมื่อเทียบตัวผสมสี 2 องค์ประกอบแบบใช้วงจรการทำงานเดียว

ตู้ปิดทึบบริเวณส่วนจ่ายเคมี B และผสมสี 2K วงจรที่ 1

ตู้ปิดทึบบริเวณส่วนจ่ายเคมี B และผสมสี 2K วงจรที่ 2

csm_0628-2-Kreis_-_neues_CI_a779950a1a.j

1

2

3

4

5

ส่วนควบคุมหลักที่ให้สี่ปุ่มคำสั่งหลักมาเหมือนเดิมแต่แยกเป็น 2 แถวคู่ขนานในแต่ละวงจร

2K Comfort สำหรับ 2 วงจรลำเลียงสีแบบครบชุดโดยส่วนผสมและลำเลียงจะแยกเป็นอีกตู้ (ด้านซ้าย) สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ผสมโดยเฉพาะในขณะที่ส่วนควบคุม (ด้านขวา) จะแยกออกมาต่างหาก

1. สามารถเลือกการจัดเรียงวางตำแหน่งตู้ลำเลียงสีได้

สามารถวางตามตำแหน่งที่ต้องการได้อย่างอิสระตามความเหมาะสมของขนาดพื้นที่

2. การทำงานอย่างอิสระ

ตู้ 2K Comfort สามารถใช้งานได้โดยที่รุ่น 2 วงจรการทำงานจะเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับข้อกำหนดการใช้งานบางแห่งเท่านั้น

3. แยกการทำงานขององค์ประกอบต่าง ๆ ในแต่ละส่วนวงจรการทำงาน

เริ่ม หยุด ชำระล้างสีและเปลี่ยนสูตร สามารถทำได้โดยที่ไม่มีช่วงหยุดชะงักที่มีสาเหตุจากการทำงานที่ผิดพลาด

4. ใช้งานได้ยืดหยุ่น

การป้อนข้อมูลของมาตรวัดและสูตรการผสมสีที่สามารถทำได้ผ่านจอสัมผัสหรือผ่านระบบมือถือ

5. การตั้งค่าที่ะดวกสบาย

ตัวสีพื้นในหน้าจอการติดตั้งจะแสดงผลของแต่ละส่วนวงจรการทำงานแบบแยกสีให้เข้าใจง่ายในการตั้งค่าวงจรการทำงานซึ่งช่วยประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาด

2K Comfort PIC2.png
2K Comfort PIC1.png

ข้อมูลทางเทคนิคของ 2K Comfort แบบใช้งาน 2 วงจรลำเลียงสี

2K Comfort 2KC THA.png

วีดีโอสาธิตสินค้าพร้อมข้อมูลต้นสังกัดของสินค้า

camera-2008489_1280.png
map-42871_1280.png

กรุณาคลิ๊กที่ไอคอนด้านซ้ายมือเพื่อเข้าไปยังภาพวีดีโอสาธิตระบบ 2K Comfort ในช่อง Youtube ของทาง WAGNER

กรุณาคลิ๊กที่ไอคอนด้านซ้ายมือเพื่อเข้าไปยังหน้าเวปไซด์ข้อมูลต้นฉบับของทาง WAGNER

กลับไปที่

ระบบผสมสี 2K

ติดต่อ

ขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อ

bottom of page