top of page

ENGLISH  

2K Smart Mixing System

ระบบควบคุมการผสมสี 2K ที่ใช้งานได้มากถึง 5 สี

ระบบผสมสี WAGNER 2K Smart เป็นทางเลือกสำหรับระบบที่วัดการไหลแบบไม่สัมผัสกับตัวสีและสามารถใช้สี 2K หรือ 3K ได้หลายสีในระบบเดียว

 

แทนที่รุ่นดั้งเดิมอย่าง WAGNER FlexControl Smart ที่ขยายขอบเขตงานได้กว้างขึ้น WAGNER 2K Smart รองรับชิ้นงานที่หลากหลายกว่าและครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม

 • ให้ค่าการผสมในอัตราคงที่ต่อเนื่อง - คุณสามารถเลือกรูปแบบการวัดค่าในระบบสำหรับสีหรือการใช้งานในแต่ละประเภทได้โดยจะมีให้เลือกแบบวัดการไหลโดยสัมผัสกับสีเช่นแบบเฟืองวัดการไหล (Gear Flow) และแบบโคริโอริส (Coriolis) หรือตัววัดการไหลสำหรับสีเนื้อหยาบซึ่งไม่มีในรุ่น FlexControl Smart ส่วนแบบที่ 2 คือเซ็นเวอร์วัดการไหล (WAGNER Stroke Sensor) ที่วัดโดยไม่ต้องไปสัมผัสกับสีซึ่งเหมาะมากสำหรับวัดการไหลของสีเนื้อหยาบ)

 • ให้สีที่พ่นออกมามีสภาพเป็นเนื้อเดียวกันและคงที่ตลอดการทำงาน - ด้วยระบบปรับหัวฉีด WAGNER AIS (Adaptive Injection System) ที่จะปรับหัวฉีดสารเร่งปฏิกิริยาแข็งตัวอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนอัตราการไหลของสี

 • สร้างความมั่นใจตลอดกระบวนการทำงานอย่างไร้ปัญหา - โดยเฉพาะการเพิ่มอีก 1 องค์ประกอบของสีที่ไม่ต้องมาผสมด้วยตัวเองเพราะมีการเจือจางและปรับอัตโนมัติโดยของอัตราส่วนการผสม

Maximum Efficiency and performance.jpg

ระบบปรับหัวฉีดที่เป็นหัวใจสำคัญของระบบผสมสีแบบยืดหยุ่น

ส่วนควบคุมการทำงาน

 • ให้ฟิลม์สีมีความหนาเท่ากัน - อัตราการไหลจะถูกปรับโดยตัวปรับการไหลของสี (แบบควบคุมการไหลในวงจรปิด) ซึ่งเป็นแนวคิดการใช้งานที่ใช้ปรับค่าการไหลให้พอดีกับอัตราที่กำหนด

 • ให้ความยืดหยุ่นสูง - ตัวระบบสามารถตั้งค่าตามข้อกำหนดของลูกค้าในแต่ละที่ได้โดยมันจะติดตั้งและพร้อมเชื่อมต่อในระบบพ่นสีทันที

 • การใช้งานกับสารเร่งปฏิกรยาแข็งตัวที่มีฤทธ์เป็นกรดในระบบพ่นสี - สามารถใช้กับเคมีตัวเร่งปฏิกิริยาแข็งตัวที่ฤิทธ์เป็นกรดในระบบพ่นสีได้ สำหรับการใช้งานเฉพาะ ช้นส่วนที่สัมผัสกับเคมีเร่งปฏิกิริยาแข็งตัวทำมาจากเหล็กสแตนเลสคุณภาพสูง

 • นำไปใช้ร่วมกับระบบพ่นสีอัตโนมัติได้ง่ายขึ้น - เชื่อมต่อกับทางเข้าระบบฟิลด์บัส (อุปกรณ์วัดแบบดิจิตอลที่ใช้ช่องทางการสื่อสายหลายทิศทางในคู่สายเดียวระหว่าง Host System และตัวช่องทางสื่อสาร) สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลจากแขนกลหรือตัวควบคุมระดับสูง 2K Smart สามารถติดตั้งการเชื่อมต่อแบบ Profibus (การเชื่อมต่อในรูปบบ Master/Slave โดย Master จะอยู่ในตัวควบคุมหลักส่วน Slave คือตัวอุปกรณ์ที่รับข้อมูลจาก Master) และระบบอื่น ๆ เพ่มเติมตามความต้องการ

โครงสร้างพื้นฐานของ 2K Smart

ปุ่มใช้งานหลัก 4 ปุ่ม

2K Smart C.png

จอสัมผัสที่มีเมนูปรับสูตรผสมและค่าการใช้งานได้

ช่องเสียบ USB ที่ถ่ายโอนข้อมูลได้

วาล์วคุณภาพสูงที่ใช้ถ่ายเทสีได้มากถึง 5 สีและสารแข็งตัวได้ 2 ตัว

วาล์วควบคุมการใช้ปืนพ่นสีสองตัวแยกจากกันแบบคู่ขนาน

แท่นรถเข็นที่เคลื่อนย้ายได้สะดวกและทนทานใช้ได้นาน

ส่วนควบคุมการทำงาน

ส่วนการจ่ายของเหลว

วาล์วระบบปรับหัวฉีด (AIS)

ระบบการควบคุมของ 2K Smart
2K Smart C.png

ปุ่มควบคุมที่เข้าใจง่าย

ปุ่มควบคุมมีแค่ 4 ปุ่มหลักสำหรับผู้พ่นสีประกอบไปด้วย “เริ่ม” (Start) “หยุด” (Stop) “ล้าง” (Flush) และ “เปลี่ยนสูตร” (Change a Recipe) เพียงเท่านี้ก็ทำงานได้แล้ว

ทำความสะอาดได้อิสระ

วาล์วจ่ายสีให้ปืนสามารถใช้กับปืน 2 กระบอกได้พร้อมกันและสามารถนำมาล้างได้ในขณะที่อีกกระบอกสามารถใช้งานไปพร้อม ๆ กันได้

2K Smart C.png

จอสัมผัส

ปรับค่าต่าง ๆ สูตรการผสมด้วยการจอสัมผัสที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ควบคุมงาน

ดูแลรักษาง่าย

เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่เปิดเผยให้เห็นส่วนการทำงานทั้งหมดดังนั้นสามารถเปลี่ยนไส้กรองด้วยขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก

ตรวจสอบและย้ายข้อมูลได้

สามารถบันทึกสูตรการผสม ระยะเวลาการทำงานและปริมาณการใช้สีเพื่อนำมาประมวลและสรุปผลการทำงานได้และยังสามารถถ่ายโอนข้อมูลผ่านทาง แฟลชไดร์ฟ USB เพื่อนำมาบันทึกหรือนำมาประเมินผลในเครื่องคอมพิวเตอร์ PC

ปล่อยไฟฟ้าแรงสูง

เพื่อความปลอดภัยที่สูงขึ้นรีเลย์จะควบคุมการสื่อสารด้วยไฟฟ้าสถิตด้วยโดยปล่อยแรงดันไฟฟ้าสูงให้สูงขึ้นโดยอัตโนมัติ

ให้สมรรถนะและประสิทธิภาพสูงสุด

มีตัวเลือกเพิ่มเติมที่สามารถใช้ได้ถึง 5 สีและสารแข็งตัว 2 ตัว 

การใช้งานกับแขนกล

2K smart จะใช้งานร่วมกับแขนกลด้วยการส่งข้อมูลไปให้เพื่อให้แขนกลพ่นสีตามขั้นการทำงานที่ตั้งค่าไว้เช่นตั้งให้เตรียมพร้อม การตั้งสัญญาณเตือน เป็นต้น

แรงอัดที่เหมาะสมที่สุด

ใช้งานในระดับแรงอัดต่ำโดยที่แรงอัดจะไม่หายไปเนื่องจากมีวาล์วพิเศษสำหรับการทำงานด้วยแรงอัดต่ำ

ระบบผสมสี 3K

รองรับการใช้งานกับสี 3K

ระบบหัวฉีดปรับตัวได้
WAGNER AIS.png

การฉีด B (สารแข็งตัว) ที่ไม่มีระบบควบคุมจังหวะการจ่าย (AIS) 

อุปกรณ์ที่สร้างความแม่นยำในการจ่ายสี

ระบบหัวฉีดแบบปรับตัวได้หรือที่เรียกว่า “AIS” (Adaptive injection system) คือตัวควบคุมจังหวะของวาล์วจ่ายแบบอัตโนมัติ หัวฉีดสารแข็งตัวหรือแทนด้วย “B” ใช้หัวฉีด AIS ที่มีจังหวะการฉีดที่นุ่นนวลและไม่มีสะดุดซึ่งช่วยให้สาร “B” ถูกฉีดออกมาเป็นเนื้อเดียว

 

ในขณะที่มีการปรับปลี่ยนปริมาณการจ่าย สูตรผสมสี เพิ่มหรือลดจำนวนปืนพ่นสี ระบบจ่ายสีจะปรับสภาพตัวเองโดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้อัตราส่วนผสมที่เหมาะสมที่สุด

 

ระบบ AIS ช่วยให้การจ่ายสีที่แม่นยำและรักษาคุณภาพของสีได้ต่อเนื่อง

การฉีด B (สารแข็งตัว) ที่มีระบบควบคุมจังหวะการจ่าย (AIS) 

ระบบการวัด 2 รูปแบบ

ตัววัดจังหวะการไหลของสี

 

2K Smart มีเครื่องวัดจังหวะการจ่ายสีให้เลือกอยู่ 2 รูปแบบโดยมีแบบที่สัมผัสกับสีที่คราวนี้มีเฟืองแบบใหม่สามารถใช้กับสีเนื้อหยาบได้แล้วและแบบไม่สัมผัสกับสีโดยตัววัดแบบไม่สัมผัสกับสีสามารถวัดค่าได้แม่นยำ อัตราความคลาดเคลื่อนต่ำซึ่งมีการสึกหรอที่ต่ำกว่าแบบสัมผัสกับสี

วัดการไหลด้วยเฟืองวัดการไหล (Gear Flow Meter)

เฟืองวัดการไหลแบบมาตรฐาน (Standard Gear Flow)

 

 • ตัววัดแบบสัมผัสกับสีที่เหมาะสำหรับสีที่มีความหยาบน้อย

 • ทำปฏิกิริยาเร็ว

 • สามารถใช้กับระบบจ่ายสีแบบวงแหวนได้

 • ระบบวัดได้มากถึง 5 สี

Coriolis Flow.png

เฟืองวัดการไหลแบบโคริโอลิส (Colioris Gear Flow)

 

 • ตัววัดการไหลแบบสัมผัสกับสีที่รองรับสีเนื้อหยาบ

 • วัสดุแข็งแกร่งกว่ารุ่นปกติที่ทนสึกหรอกับสีเนื้อหยาบได้

 • คุณสมบัติที่เหลือเหมือนกับรุ่นปกติ ระบบวัดได้มากถึง 5 สี

ตำแหน่งการทำงานของเฟืองวัดการไหล

 

 1. ปั๊ม A จ่ายสีเข้าระบบ 2K Smart

 2. ปั๊ม B จ่ายสารแข็งตัวเข้าระบบ 2K Smart

 3. กระแสการไหลของ A (สี) ไหลผ่านเฟืองวัดการไหล

 4. กระแสการไหลของ B (สารแข็งตัว) ไหลผ่านเฟืองวัดการไหล

 5. เฟืองวัดการไหลทำการวัดสีที่ผสมและส่งข้อมูลไปที่ตู้ควบคุม

 6. ตู้ควบคุมรับข้อมูลและประมวลผล

ตัวตรวจจับจังหวะการไหล (Stroke Sensor Meter)

ตัวตรวจจับจังหวะการไหล

 

 • เป็นเซ็นเซอร์แบบไม่สัมผัสกับสี

 • ไม่สึกเหรอแม้จะใช้กับสีที่มีเนื้อหยาบ

 • ไร้ความเสี่ยงที่จะคลาดเคลื่อนเมื่อใช้กับสีที่มีความหนืดต่ำ

 • อัตราการเติมสีแม่นยำทั้งในตอนที่เปิดหรือปิดปืนพ่นสี

ตำแหน่งการทำงาน

 

 1. ปั๊ม A จ่ายสีเข้าระบบ 2K Smart 

 2. ปั๊ม B จ่ายสารแข็งตัวเข้าระบบ 2K Smart

 3. เซนเซอร์ที่ติดกับปั๊มวัดการไหลของสีและสารแข็งตัวด้วยระบบแม่เหล็กที่จับการเคลื่อนไหวของลูกสูบในปั๊ม

 4. เซนเซอร์ส่งข้อมูลไปตู้ควบคุม เนื่องจากอยู่นอกปั๊มดังนั้นจะไม่สัมผัสกับสีและไม่สึกหรอเร็ว

 5. ตู้ควบคุมรับข้อมูลและประมวลผล

ข้อมูลทางเทคนิคของ 2K Smart
2K Smart THA.png
การควบคุมด้วยจอสัมผัสของ 2K Smart
2K Smart Screen 1.png
2K Smart Screen 2.png

Operation Screen of 2K Smart

จอสัมผัสที่แสดงออกมาเป็นภาพสีที่ให้เมนูที่มีสัญลักษณ์แสดงโครงสร้างการทำงานแบบเข้าใจง่ายรวมทั้งการตั้งค่าปรับสูตรผสมสีและค่าอื่น ๆ ในระบบเพื่อประหยัดเวลาในการสื่อสารระหว่างคนใช้งานและตัวอุปรณ์

ชุดระบบผสมสีแบบเบ็ดเสร็จ WAGNER 2K Smart C
2K-SMART C.png

ระบบพ่นสี 2K Smart ที่ติดตั้งครบสมบูรณ์แบบ

5

1

2

3

4

6

พร้อมแล้วสำหรับการใช้งานแบบทันท่วงที: ระบบพ่นสี 2K Smart-C เป็นชุดผสมสีพร้อมใช้งานที่มีการปรับค่าสำหรับความพร้อมในการใช้งานได้ในทุกเวลาและรองรับการใช้งานกับสีหลายสีพร้อมกัน

ระบบ WAGNER 2K Smart C ที่เป็นระบบพร้อมเชื่อมต่อทุกเวลานั้นจะมีตัวจ่ายที่ติดตั้งมาให้แล้วและมีคุณสมบัติที่ใช้งานได้รอบด้านได้อย่างไร้กังวัลตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมพร้อม การจ่ายและการผสมสีเพื่อการพ่นสี

ตำแหน่งของอุปกรณ์ในระบบผสมสีแบบเบ็ดเสร็จ

 1. เครื่องผสมสี 2K Smart (ศูนย์กลางการทำงาน)

 2. ชั้นวางอุปกรณ์แบบติดล้อเพื่อเคลื่อนย้ายได้สะดวก

 3. ปั๊มจ่ายสีแบบไดอะแฟรม (สามารถเลือกปั๊มแบบอื่นได้)

 4. ส่วนการจ่ายตัวเคมีเร่งปฏิกิริยาแข็งตัว (Hardener หรือตัว B)

 5. ระบบปรับหัวฉีด (AIS)

 6. ถังบรรจุสีและเคมีที่ใช้ในระบบ

 • ปรับค่าในแต่ละส่วนได้อย่างอิสระ

 • ติดตั้งและใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

 • ผสมสีด้วยความแม่นยำสูงและให้การเคลือบผิวที่สมบูรณ์แบบ

คุณสมบัติของชุดผสมสีแบบเบ็ดเสร็จ 2K Smart C

การตั้งค่าในอุปกรณ์ของแต่ละส่วนได้แบบอิสระ

ขึ้นอยู่กับการใช้งานเป็นหลัก ตัวระบบสามารถปรับค่าได้สะดวกตามงานในแต่ละส่วนได้เพื่อรองรับกับระบบดูดสีและถังบรรจุสีที่มีขนาดหลากหลาย

อุปกรณ์ทุกส่วนในระบบพร้อมใช้งาน

สายสีและสายลมจะถูกติดตั้งพร้อมใช้งานทันทีรวมทั้งอุปกรณ์อื่น ๆ อย่างตัวกวนสี ถังบรรจุสีและระบบดูดสีที่จะพร้อมใช้งานภายใต้ระบบควบคุมสี 2K

ติดตั้งและใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

ตัวระบบสามารถพร้อมใช้งานได้ภายในวันเดียวกับที่ตดตั้งด้วยขั้นตอนไม่กี่ขั้นตอนซึ่งจะช่วยลดเวลาในการติดตั้งกับระบบลม ระบบชำระล้าง (Flushing) และการตั้งสูตรพ่นสี

การใช้งาน

ระบบ 2K Smart เป็นระบบที่ใช้อุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติทนทานสูงและใช้งานได้คล่องตัว (อุปกรณ์ที่กล่าวมาได้รวมถึงตัวถังสีด้วย) ซึ่งได้รองรับการใช้งานกับปั๊มได้หลายขนาดรวมทั้งจำนวนปั๊มที่นำมาใช้งานร่วม ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของการป้องกันภัยจากการระเบิด การควบคุมสามารถทำงานได้แบบแยกส่วนหรือควบคุมส่วนกลางตรงที่ตัวระบบได้

WAGNER Cage Filter.png

ไส้กรองสีแบบลูกกรงพร้อมถาดรองหยดสี

Drip Tray.png

ถังรองสีในระบบ

ข้อมูลทางเทคนิคของชุดผสมสีแบบเบ็ดเสร็จ 2K Smart C
2K Smart C - THA.png

วีดีโอสาธิตสินค้าพร้อมข้อมูลต้นสังกัดของสินค้า

camera-2008489_1280.png

กรุณาคลิ๊กที่ไอคอนด้านซ้ายมือเพื่อเข้าไปยังภาพวีดีโอสาธิตระบบปรับหัวฉีด (AIS) ในช่อง Youtube ของทาง WAGNER

map-42871_1280.png

กรุณาคลิ๊กที่ไอคอนด้านซ้ายมือเพื่อเข้าไปยังหน้าเวปไซด์ข้อมูลต้นฉบับของทาง WAGNER

ข้อดีที่พิสูจน์มาแล้วระบบ 2K Smart แบบมาตรฐาน

 • ใช้กับสีได้หลายชนิดทั้งสี 2K และสี 3K

 • พ่นสีออกมาได้เป็นเนื้อเดียวกันเพราะตัวหัวฉีดจ่ายสี WAGNER AIS (Adaptive Injection System) ที่ฉีดสารเร่งปฏิกิริยาแข็งตัวได้ด้วยอัตราการไหลหลายระดับ

 • ให้การผสมสีที่แม่นยำด้วยระดับการวัดการไหลของสี (ด้วยเฟืองวัดการไหลสำหรับปั๊มไดอะแฟรมคู่หรือตัวเซนเซอร์วัดค่าจังหวะการไหลสำหรับปั๊มจ่ายสีแบบลูกสูบ)

 • เปลี่ยนสีและสูตรการผสมได้เร็วด้วยส่วนประกอบที่ใช้งานได้และให้การลงทุนที่คุ้มค่า

กลับไปที่

ระบบผสมสี 2K

ติดต่อ

ขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อ

bottom of page