ENGLISH  

2K Smart Mixing System

ระบบควบคุมการผสมสี 2K ที่ใช้งานได้มากถึง 5 สี

ระบบผสมสี WAGNER 2K Smart เป็นทางเลือกสำหรับระบบที่วัดการไหลแบบไม่สัมผัสกับตัวสีและสามารถใช้สี 2K หรือ 3K ได้หลายสีในระบบเดียว

 

แทนที่รุ่นดั้งเดิมอย่าง WAGNER FlexControl Smart ที่ขยายขอบเขตงานได้กว้างขึ้น WAGNER 2K Smart รองรับชิ้นงานที่หลากหลายกว่าและครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม

 • ให้ค่าการผสมในอัตราคงที่ต่อเนื่อง - คุณสามารถเลือกรูปแบบการวัดค่าในระบบสำหรับสีหรือการใช้งานในแต่ละประเภทได้โดยจะมีให้เลือกแบบวัดการไหลโดยสัมผัสกับสีเช่นแบบเฟืองวัดการไหล (Gear Flow) และแบบโคริโอริส (Coriolis) หรือตัววัดการไหลสำหรับสีเนื้อหยาบซึ่งไม่มีในรุ่น FlexControl Smart ส่วนแบบที่ 2 คือเซ็นเวอร์วัดการไหล (WAGNER Stroke Sensor) ที่วัดโดยไม่ต้องไปสัมผัสกับสีซึ่งเหมาะมากสำหรับวัดการไหลของสีเนื้อหยาบ)

 • ให้สีที่พ่นออกมามีสภาพเป็นเนื้อเดียวกันและคงที่ตลอดการทำงาน - ด้วยระบบปรับหัวฉีด WAGNER AIS (Adaptive Injection System) ที่จะปรับหัวฉีดสารเร่งปฏิกิริยาแข็งตัวอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนอัตราการไหลของสี

 • สร้างความมั่นใจตลอดกระบวนการทำงานอย่างไร้ปัญหา - โดยเฉพาะการเพิ่มอีก 1 องค์ประกอบของสีที่ไม่ต้องมาผสมด้วยตัวเองเพราะมีการเจือจางและปรับอัตโนมัติโดยของอัตราส่วนการผสม

ระบบปรับหัวฉีดที่เป็นหัวใจสำคัญของระบบผสมสีแบบยืดหยุ่น

ส่วนควบคุมการทำงาน

 • ให้ฟิลม์สีมีความหนาเท่ากัน - อัตราการไหลจะถูกปรับโดยตัวปรับการไหลของสี (แบบควบคุมการไหลในวงจรปิด) ซึ่งเป็นแนวคิดการใช้งานที่ใช้ปรับค่าการไหลให้พอดีกับอัตราที่กำหนด

 • ให้ความยืดหยุ่นสูง - ตัวระบบสามารถตั้งค่าตามข้อกำหนดของลูกค้าในแต่ละที่ได้โดยมันจะติดตั้งและพร้อมเชื่อมต่อในระบบพ่นสีทันที

 • การใช้งานกับสารเร่งปฏิกรยาแข็งตัวที่มีฤทธ์เป็นกรดในระบบพ่นสี - สามารถใช้กับเคมีตัวเร่งปฏิกิริยาแข็งตัวที่ฤิทธ์เป็นกรดในระบบพ่นสีได้ สำหรับการใช้งานเฉพาะ ช้นส่วนที่สัมผัสกับเคมีเร่งปฏิกิริยาแข็งตัวทำมาจากเหล็กสแตนเลสคุณภาพสูง

 • นำไปใช้ร่วมกับระบบพ่นสีอัตโนมัติได้ง่ายขึ้น - เชื่อมต่อกับทางเข้าระบบฟิลด์บัส (อุปกรณ์วัดแบบดิจิตอลที่ใช้ช่องทางการสื่อสายหลายทิศทางในคู่สายเดียวระหว่าง Host System และตัวช่องทางสื่อสาร) สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลจากแขนกลหรือตัวควบคุมระดับสูง 2K Smart สามารถติดตั้งการเชื่อมต่อแบบ Profibus (การเชื่อมต่อในรูปบบ Master/Slave โดย Master จะอยู่ในตัวควบคุมหลักส่วน Slave คือตัวอุปกรณ์ที่รับข้อมูลจาก Master) และระบบอื่น ๆ เพ่มเติมตามความต้องการ

โครงสร้างพื้นฐานของ 2K Smart

ปุ่มใช้งานหลัก 4 ปุ่ม

จอสัมผัสที่มีเมนูปรับสูตรผสมและค่าการใช้งานได้

ช่องเสียบ USB ที่ถ่ายโอนข้อมูลได้

วาล์วคุณภาพสูงที่ใช้ถ่ายเทสีได้มากถึง 5 สีและสารแข็งตัวได้ 2 ตัว

วาล์วควบคุมการใช้ปืนพ่นสีสองตัวแยกจากกันแบบคู่ขนาน

แท่นรถเข็นที่เคลื่อนย้ายได้สะดวกและทนทานใช้ได้นาน

ส่วนควบคุมการทำงาน

ส่วนการจ่ายของเหลว

วาล์วระบบปรับหัวฉีด (AIS)

ระบบการควบคุมของ 2K Smart

ปุ่มควบคุมที่เข้าใจง่าย

ปุ่มควบคุมมีแค่ 4 ปุ่มหลักสำหรับผู้พ่นสีประกอบไปด้วย “เริ่ม” (Start) “หยุด” (Stop) “ล้าง” (Flush) และ “เปลี่ยนสูตร” (Change a Recipe) เพียงเท่านี้ก็ทำงานได้แล้ว

ทำความสะอาดได้อิสระ

วาล์วจ่ายสีให้ปืนสามารถใช้กับปืน 2 กระบอกได้พร้อมกันและสามารถนำมาล้างได้ในขณะที่อีกกระบอกสามารถใช้งานไปพร้อม ๆ กันได้

จอสัมผัส

ปรับค่าต่าง ๆ สูตรการผสมด้วยการจอสัมผัสที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ควบคุมงาน

ดูแลรักษาง่าย

เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่เปิดเผยให้เห็นส่วนการทำงานทั้งหมดดังนั้นสามารถเปลี่ยนไส้กรองด้วยขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก

ตรวจสอบและย้ายข้อมูลได้

สามารถบันทึกสูตรการผสม ระยะเวลาการทำงานและปริมาณการใช้สีเพื่อนำมาประมวลและสรุปผลการทำงานได้และยังสามารถถ่ายโอนข้อมูลผ่านทาง แฟลชไดร์ฟ USB เพื่อนำมาบันทึกหรือนำมาประเมินผลในเครื่องคอมพิวเตอร์ PC

ปล่อยไฟฟ้าแรงสูง

เพื่อความปลอดภัยที่สูงขึ้นรีเลย์จะควบคุมการสื่อสารด้วยไฟฟ้าสถิตด้วยโดยปล่อยแรงดันไฟฟ้าสูงให้สูงขึ้นโดยอัตโนมัติ

ให้สมรรถนะและประสิทธิภาพสูงสุด

มีตัวเลือกเพิ่มเติมที่สามารถใช้ได้ถึง 5 สีและสารแข็งตัว 2 ตัว 

การใช้งานกับแขนกล

2K smart จะใช้งานร่วมกับแขนกลด้วยการส่งข้อมูลไปให้เพื่อให้แขนกลพ่นสีตามขั้นการทำงานที่ตั้งค่าไว้เช่นตั้งให้เตรียมพร้อม การตั้งสัญญาณเตือน เป็นต้น

แรงอัดที่เหมาะสมที่สุด

ใช้งานในระดับแรงอัดต่ำโดยที่แรงอัดจะไม่หายไปเนื่องจากมีวาล์วพิเศษสำหรับการทำงานด้วยแรงอัดต่ำ

ระบบผสมสี 3K

รองรับการใช้งานกับสี 3K

ระบบหัวฉีดปรับตัวได้

การฉีด B (สารแข็งตัว) ที่ไม่มีระบบควบคุมจังหวะการจ่าย (AIS) 

อุปกรณ์ที่สร้างความแม่นยำในการจ่ายสี

ระบบหัวฉีดแบบปรับตัวได้หรือที่เรียกว่า “AIS” (Adaptive injection system) คือตัวควบคุมจังหวะของวาล์วจ่ายแบบอัตโนมัติ หัวฉีดสารแข็งตัวหรือแทนด้วย “B” ใช้หัวฉีด AIS ที่มีจังหวะการฉีดที่นุ่นนวลและไม่มีสะดุดซึ่งช่วยให้สาร “B” ถูกฉีดออกมาเป็นเนื้อเดียว

 

ในขณะที่มีการปรับปลี่ยนปริมาณการจ่าย สูตรผสมสี เพิ่มหรือลดจำนวนปืนพ่นสี ระบบจ่ายสีจะปรับสภาพตัวเองโดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้อัตราส่วนผสมที่เหมาะสมที่สุด

 

ระบบ AIS ช่วยให้การจ่ายสีที่แม่นยำและรักษาคุณภาพของสีได้ต่อเนื่อง

การฉีด B (สารแข็งตัว) ที่มีระบบควบคุมจังหวะการจ่าย (AIS) 

ระบบการวัด 2 รูปแบบ

ตัววัดจังหวะการไหลของสี

 

2K Smart มีเครื่องวัดจังหวะการจ่ายสีให้เลือกอยู่ 2 รูปแบบโดยมีแบบที่สัมผัสกับสีที่คราวนี้มีเฟืองแบบใหม่สามารถใช้กับสีเนื้อหยาบได้แล้วและแบบไม่สัมผัสกับสีโดยตัววัดแบบไม่สัมผัสกับสีสามารถวัดค่าได้แม่นยำ อัตราความคลาดเคลื่อนต่ำซึ่งมีการสึกหรอที่ต่ำกว่าแบบสัมผัสกับสี

วัดการไหลด้วยเฟืองวัดการไหล (Gear Flow Meter)

เฟืองวัดการไหลแบบมาตรฐาน (Standard Gear Flow)

 

 • ตัววัดแบบสัมผัสกับสีที่เหมาะสำหรับสีที่มีความหยาบน้อย

 • ทำปฏิกิริยาเร็ว

 • สามารถใช้กับระบบจ่ายสีแบบวงแหวนได้

 • ระบบวัดได้มากถึง 5 สี

เฟืองวัดการไหลแบบโคริโอลิส (Colioris Gear Flow)

 

 • ตัววัดการไหลแบบสัมผัสกับสีที่รองรับสีเนื้อหยาบ

 • วัสดุแข็งแกร่งกว่ารุ่นปกติที่ทนสึกหรอกับสีเนื้อหยาบได้

 • คุณสมบัติที่เหลือเหมือนกับรุ่นปกติ ระบบวัดได้มากถึง 5 สี

ตำแหน่งการทำงานของเฟืองวัดการไหล

 

 1. ปั๊ม A จ่ายสีเข้าระบบ 2K Smart

 2. ปั๊ม B จ่ายสารแข็งตัวเข้าระบบ 2K Smart

 3. กระแสการไหลของ A (สี) ไหลผ่านเฟืองวัดการไหล

 4. กระแสการไหลของ B (สารแข็งตัว) ไหลผ่านเฟืองวัดการไหล

 5. เฟืองวัดการไหลทำการวัดสีที่ผสมและส่งข้อมูลไปที่ตู้ควบคุม

 6. ตู้ควบคุมรับข้อมูลและประมวลผล

ตัวตรวจจับจังหวะการไหล (Stroke Sensor Meter)

ตัวตรวจจับจังหวะการไหล

 

 • เป็นเซ็นเซอร์แบบไม่สัมผัสกับสี

 • ไม่สึกเหรอแม้จะใช้กับสีที่มีเนื้อหยาบ

 • ไร้ความเสี่ยงที่จะคลาดเคลื่อนเมื่อใช้กับสีที่มีความหนืดต่ำ

 • อัตราการเติมสีแม่นยำทั้งในตอนที่เปิดหรือปิดปืนพ่นสี

ตำแหน่งการทำงาน

 

 1. ปั๊ม A จ่ายสีเข้าระบบ 2K Smart 

 2. ปั๊ม B จ่ายสารแข็งตัวเข้าระบบ 2K Smart

 3. เซนเซอร์ที่ติดกับปั๊มวัดการไหลของสีและสารแข็งตัวด้วยระบบแม่เหล็กที่จับการเคลื่อนไหวของลูกสูบในปั๊ม

 4. เซนเซอร์ส่งข้อมูลไปตู้ควบคุม เนื่องจากอยู่นอกปั๊มดังนั้นจะไม่สัมผัสกับสีและไม่สึกหรอเร็ว

 5. ตู้ควบคุมรับข้อมูลและประมวลผล

ข้อมูลทางเทคนิคของ 2K Smart
การควบคุมด้วยจอสัมผัสของ 2K Smart

Operation Screen of 2K Smart

จอสัมผัสที่แสดงออกมาเป็นภาพสีที่ให้เมนูที่มีสัญลักษณ์แสดงโครงสร้างการทำงานแบบเข้าใจง่ายรวมทั้งการตั้งค่าปรับสูตรผสมสีและค่าอื่น ๆ ในระบบเพื่อประหยัดเวลาในการสื่อสารระหว่างคนใช้งานและตัวอุปรณ์

ชุดระบบผสมสีแบบเบ็ดเสร็จ WAGNER 2K Smart C

ระบบพ่นสี 2K Smart ที่ติดตั้งครบสมบูรณ์แบบ

5

1

2

3

4

6

พร้อมแล้วสำหรับการใช้งานแบบทันท่วงที: ระบบพ่นสี 2K Smart-C เป็นชุดผสมสีพร้อมใช้งานที่มีการปรับค่าสำหรับความพร้อมในการใช้งานได้ในทุกเวลาและรองรับการใช้งานกับสีหลายสีพร้อมกัน

ระบบ WAGNER 2K Smart C ที่เป็นระบบพร้อมเชื่อมต่อทุกเวลานั้นจะมีตัวจ่ายที่ติดตั้งมาให้แล้วและมีคุณสมบัติที่ใช้งานได้รอบด้านได้อย่างไร้กังวัลตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมพร้อม การจ่ายและการผสมสีเพื่อการพ่นสี

ตำแหน่งของอุปกรณ์ในระบบผสมสีแบบเบ็ดเสร็จ

 1.  เครื่องผสมสี 2K Smart (ศูนย์กลางการทำงาน)

 2. ชั้นวางอุปกรณ์แบบติดล้อเพื่อเคลื่อนย้ายได้สะดวก

 3. ปั๊มจ่ายสีแบบไดอะแฟรม (สามารถเลือกปั๊มแบบอื่นได้)

 4. ส่วนการจ่ายตัวเคมีเร่งปฏิกิริยาแข็งตัว (Hardener หรือตัว B)

 5. ระบบปรับหัวฉีด (AIS)

 6. ถังบรรจุสีและเคมีที่ใช้ในระบบ 

 • ปรับค่าในแต่ละส่วนได้อย่างอิสระ

 • ติดตั้งและใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

 • ผสมสีด้วยความแม่นยำสูงและให้การเคลือบผิวที่สมบูรณ์แบบ

คุณสมบัติของชุดผสมสีแบบเบ็ดเสร็จ 2K Smart C

การตั้งค่าในอุปกรณ์ของแต่ละส่วนได้แบบอิสระ

ขึ้นอยู่กับการใช้งานเป็นหลัก ตัวระบบสามารถปรับค่าได้สะดวกตามงานในแต่ละส่วนได้เพื่อรองรับกับระบบดูดสีและถังบรรจุสีที่มีขนาดหลากหลาย

อุปกรณ์ทุกส่วนในระบบพร้อมใช้งาน

สายสีและสายลมจะถูกติดตั้งพร้อมใช้งานทันทีรวมทั้งอุปกรณ์อื่น ๆ อย่างตัวกวนสี ถังบรรจุสีและระบบดูดสีที่จะพร้อมใช้งานภายใต้ระบบควบคุมสี 2K

ติดตั้งและใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

ตัวระบบสามารถพร้อมใช้งานได้ภายในวันเดียวกับที่ตดตั้งด้วยขั้นตอนไม่กี่ขั้นตอนซึ่งจะช่วยลดเวลาในการติดตั้งกับระบบลม ระบบชำระล้าง (Flushing) และการตั้งสูตรพ่นสี

การใช้งาน

ระบบ 2K Smart เป็นระบบที่ใช้อุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติทนทานสูงและใช้งานได้คล่องตัว (อุปกรณ์ที่กล่าวมาได้รวมถึงตัวถังสีด้วย) ซึ่งได้รองรับการใช้งานกับปั๊มได้หลายขนาดรวมทั้งจำนวนปั๊มที่นำมาใช้งานร่วม ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของการป้องกันภัยจากการระเบิด การควบคุมสามารถทำงานได้แบบแยกส่วนหรือควบคุมส่วนกลางตรงที่ตัวระบบได้

ไส้กรองสีแบบลูกกรงพร้อมถาดรองหยดสี

ถังรองสีในระบบ

ข้อมูลทางเทคนิคของชุดผสมสีแบบเบ็ดเสร็จ 2K Smart C

วีดีโอสาธิตสินค้าพร้อมข้อมูลต้นสังกัดของสินค้า

camera-2008489_1280.png

กรุณาคลิ๊กที่ไอคอนด้านซ้ายมือเพื่อเข้าไปยังภาพวีดีโอสาธิตระบบปรับหัวฉีด (AIS) ในช่อง Youtube ของทาง WAGNER

map-42871_1280.png

กรุณาคลิ๊กที่ไอคอนด้านซ้ายมือเพื่อเข้าไปยังหน้าเวปไซด์ข้อมูลต้นฉบับของทาง WAGNER

ข้อดีที่พิสูจน์มาแล้วระบบ 2K Smart แบบมาตรฐาน

 • ใช้กับสีได้หลายชนิดทั้งสี 2K และสี 3K

 • พ่นสีออกมาได้เป็นเนื้อเดียวกันเพราะตัวหัวฉีดจ่ายสี WAGNER AIS (Adaptive Injection System) ที่ฉีดสารเร่งปฏิกิริยาแข็งตัวได้ด้วยอัตราการไหลหลายระดับ

 • ให้การผสมสีที่แม่นยำด้วยระดับการวัดการไหลของสี (ด้วยเฟืองวัดการไหลสำหรับปั๊มไดอะแฟรมคู่หรือตัวเซนเซอร์วัดค่าจังหวะการไหลสำหรับปั๊มจ่ายสีแบบลูกสูบ)

 • เปลี่ยนสีและสูตรการผสมได้เร็วด้วยส่วนประกอบที่ใช้งานได้และให้การลงทุนที่คุ้มค่า

กลับไปที่

ระบบผสมสี 2K

ติดต่อ

ขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อ

Products Division
กลุ่มสินค้า
After Sales Service
About R.O.M.
Social Network Channel
การบริการหลังการขาย
เกี่ยวกับ R.O.M.
Please click the title on above for short-cut way to each information page
โปรดคลิ๊กหัวข้อด้านบนสำหรับทางลัดไปยังข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละหน้า

© 2020 R.O.M. INTERTRADE Limited Partnership The Authorized WAGNER Group Product Distributor in Thailand since 1988.

© 2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือ WAGNER อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2531

 

สินค้าในเครือ WAGNER Group/Product under WAGNER Group

 

- WAGNER

- WALTHER PILOT

- TITAN

 

The ANEST IWATA official distributor for Thailand territory since 2016.

ผู้แทนจำหน่ายสินค้า ANEST IWATA อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559

The Hakko official distributor for Thailand territory since 2017

(Under Authorized Assigned by Bando Manufacturing Co.,Ltd)

ผู้จัดจำหน่ายสินค้า Hakko อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

(ภายใต้การแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดย บจก. แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง)

Distributor of Spray Equipment for Industry Factory, Car Refinish, Construction Project, Consumer Level and Arts

ผู้จำหน่ายอุปกรณ์พ่นสีสำหรับโรงงานอุตสหกรรม, งานพ่นสีในอู่รถยนต์, งานก่อสร้าง งานระดับครัวเรือนและงานศิลปะ