top of page

ปั๊มถ่ายเทของเหลวแบบลูกสูบ
Evomotion 5-125

ENGLISH  

csm_00008221_0_0dd9b0efd3.jpg

ปั๊มถ่ายเทของเหลวสำหรับถังบรรจุขนาด 200 ลิตร

ปั๊มลูกสูบแรงดันต่ำที่ทำจากวัสดุเหล็กสแตนเลสสำหรับการลำเลียงเคมีเหลวด้วยแรงดันไม่เกิน 40 บาร์และให้อัตราการไหล 7.5 ลิตร/นาที โดยทำขึ้นมาสำหรับดูดตรงจากถังขนาด 200 ลิตรพร้อมฝารูรองรับการต่อกับถัง ปั๊มแบบลูกสูบที่รองรับสีหนืดสูงให้จ่ายสีได้มีประสิทธิภาพ

รองรับการลำเลียงสีที่มีปริมาณมาก

ด้วยลูกสูบขนาด 2 นิ้วและท่อดูดที่รองรับการใช้กับถังขนาด 200 ลิตรพร้อมหัวรูสำหรับสีหนืดสูง

ค่าใช้จ่ายดูแลรักษาที่ต่ำ

ด้วยตัวปั๊มที่เป็นเหล็กสแตนเลสและตัวแพ็คกิ้งคุณภาพสูงที่สามารถถอดติดตั้งได้เองลดการสึกหรอได้ ในขณะที่ตัวมอเตอร์ลมมีการดูแลรักษาน้อยและไม่ต้องใช้น่ำมันหล่อลื่นพิเศษ

ปั๊มถ่ายเทของเหลวแบบลูกสูบ

องค์ประกอบของ Evomotion 5-125

Evo 5-125 Component.png

รายการส่วนประกอบ

1. มอเตอร์ลม

2. วาล์วไหลย้อนกลับ

3. ตัวปรับเสียงให้ปั๊มทำงานได้เงียบลง

4. เกลียวลมขาเข้า

5. เกลียวสีขาเข้า

6. ที่ต่อสายดิน

7. ตัวยึดปั๊ม

8. ทางลำเลียงสีและเคมีเหลว

9. ตัวปรับแรงดันลม (ทางเลือก)

10. วาล์วบอล (ทางเลือก)

11. วาล์วเซฟตี้ (ทางเลือก)

12. แหวนรอง (แยกจากถังสี)

13. ทางออกของสีและเคมีเหลว

การใช้งานปั๊ม EvoMotion 5-125

Paint Application - THA.png

ใช้ได้

พอใช้ได้

ใช้ไม่ได้

EvoMotion Industry 5-125 - THA.png

ใช้ได้

พอใช้ได้

ใช้ไม่ได้

ตัวอย่างการติดตั้งและการใช้งาน EvoMotion 5-125

How to use evomotion 5-125.png

ตำแหน่งการใช้งาน

1. วาล์วบอล: ตำแหน่ง

    เปิด: ตำแหน่งเปิดการใช้งาน

    ปิด: มอเตอร์ลมยังคงทำงานภายใต้แรงดัน

2. วาล์วเซฟตี้

3. ตัวปรับแรงดัน

4. เกจ์วัดแรงดัน (แรงดันลมขาเข้า)

5. แรงดันอัดอากาศขาเข้า

ข้อมูลทางเทคนิคของ EvoMotion 5-125

Evomotion 5-125 Tech Sheet - THA.png

มิติของ EvoMotion 5-125

Dimension - Evomotion 5-125.png
Evo 5-125 Dim - THA.png

อัตราการไหลของ EvoMotion 5-125

Evomotion 5-125 Flow Rate (THA).png

หมายเหตุ

จุด A ใช้ระดับแรงดันอากาศที่ 6 บาร์

จุด B ใช้ระดับแรงดันอากาศที่ 4.5 บาร์

จุด C ใช้ระดับแรงดันอากาศที่ 3 บาร์

กลับไปที่

ปั๊มจ่ายสี

ติดต่อ

ขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อ

bottom of page