ENGLISH  

ปืนพ่นสีแรงอัดอากาศ Pilot Premium

Pilot Premium Air Spray Gun

เป็นปืนพ่นสีที่ใช้ได้ทั้งการพ่นแบบ HVLP และพ่นแบบ Fine Spray ฝาครอบมีให้เลือก 3 รูปแบบคือ ฝาครอบสีน้ำเงิน (HVLP Plus เทคโนโลยีเฉพาะตัวของ Walther Pilot) ฝาครอบสีเขียว HVLP และฝาครอบสีเงิน Standard เพื่อรองรับการพ่นทุกรูปแบบและให้คุณภาพงานระดับสูงสุด ใช้งานกับสีที่มีความหนืดมากได้

คุณสมบัติของปืนพ่นสี Pilot Premium

 

  • ชุดหัวพ่นทั้ง 3 แบบให้การฟุ้งกระจายมีคุณภาพขึ้น เข้าชิ้นงานได้ดีกว่าเดิม

  • ออกแบบให้ถือจับได้ง่าย สะดวกมากขึ้น

  • ทำจากเหล็กสแตนเลสที่ใช้กับสีประเภทต่าง ๆ ได้

  • ตัวซีลทนสีได้

  • ซีลเข็มสามารถปรับและเปลี่ยนได้

การใช้งาน

 

  • อุตสหกรรมเฟอร์เจอร์, งานไม้, พ่นสีรถยนต์, พลาสติก

  • ใช้ได้ทั้งสีน้ำและสีน้ำมัน, แลคเกอร์, น้ำยาเคมี

ฝาครอบหัวพ่นของปืน Pilot Premium

ฝาครอบสีน้ำเงิน HVLP Plus

 

รองรับแรงอัด: 0.7 - 1.5 บาร์

ประสิทธิภาพการพ่น: 88%

 

เกรดเปรียบเทียบตามลักษณะ

ประสิทธิภาพการพ่นสี: AA

การประหยัดสี: AA

ความเร็วในการทำงาน: AA

ฝาครอบสีเขียว HVLP

 

รองรับแรงอัด: สูงสุด 0.7 บาร์

ประสิทธิภาพการพ่น: >65%

 

เกรดเปรียบเทียบตามลักษณะ

ประสิทธิภาพการพ่นสี: A

การประหยัดสี: AA

ความเร็วในการทำงาน: A

ฝาครอบสีเงิน Standard

 

รองรับแรงอัด: 1.5 - 6 บาร์

ประสิทธิภาพการพ่น: <65%

 

เกรดเปรียบเทียบตามลักษณะ

ประสิทธิภาพการพ่นสี: AAA

การประหยัดสี: C

ความเร็วในการทำงาน: AAA

ตัวเลขและเกรดเป็นข้อมูลเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างระหว่างฝาครอบทั้ง 3 แบบ ผลก็คือนวัตกรรมฝาครอบหัวพ่น HVLPPlus ช่วยในเรื่องการประหยัดสีและให้คุณภาพการเกาะผิวชิ้นงานได้ในระดับดีเยี่ยม มีประสิทธิภาพมากกว่าปืนพ่นแบบ HVLP แบบทั่วไป

ข้อมูลทางเทคนิคในส่วนของปืนพ่นสีแรงอัดอากาศ Pilot Premium

Pilot Premium แบบ Standard

รุ่นต่อกับตัวจ่ายสี (ซ้าย) รุ่นกาบน (ขวา)

Pilot Premium แบบ HVLP Plus

รุ่นกาบน (ซ้าย) รุ่นต่อกับปั๊ม (ขวา)

Pilot Premium แบบ HVLP

รุ่นกาบน (ซ้าย) รุ่นต่อกับปั๊ม (ขวา)

ข้อมูลทางเทคนิคในส่วนของการใช้ปริมาณลมและขนาดหัวพ่น

Pilot Premium

กลับไปที่

Walther Pilot

ติดต่อ

ขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อ