WALTHER PILOT AIR SPRAY GUN

ปืนพ่นสีแบบใช้แรงอัดอากาศพ่น WALTHER PILOT

ENGLISH  

ปืนพ่นสีแรงอัดอากาศคุณภาพระดับโลก

ปืนพ่นสีแรงอัดอากาศที่ให้คุณภาพงานพ่นระดับพรีเมี่ยมและมีวัสดุที่ทนทาน ดูแลรักษาได้ง่าย ROM ได้จัดจำหน่ายปืนพ่นสี WALTHER PILOT ทั้งหมด 3 รุ่นประกอบไปด้วยปืนพ่นสี PILOT PREMIUM ที่ใช้งานพ่นสีแรงดันต่ำได้หลากหลายมากที่สุด PILOT MINI ปืนพ่นสีขนาดเล็กที่เน้นเก็บงาน พ่นชิ้นงานขนาดเล็กที่ต้องใช้ความปราณีตมากเช่นเครื่องดนตรีเป็นต้นและสุดท้ายปืนพ่นเคมี 2K ด้วยรุ่น PILOT BOND 2K ที่สามารถพ่นกาวน้ำ 2K พ่นโฟมกันกระแทกได้

PIC_APP_Applizieren_170.jpg

PILOT PREMIUM

เป็นปืนพ่นสีที่ใช้ได้ทั้งการพ่นแบบ HVLP และพ่นแบบ Fine Spray ฝาครอบมีให้เลือก 3 รูปแบบคือ ฝาครอบสีน้ำเงิน (HVLP Plus เทคโนโลยีเฉพาะตัวของ Walther Pilot) ฝาครอบสีเขียว HVLP และฝาครอบสีเงิน Standard เพื่อรองรับการพ่นทุกรูปแบบและให้คุณภาพงานระดับสูงสุด ใช้งานกับสีที่มีความหนืดมากได้ 

Walther Pilot Background.png

PILOT MINI

ปืนขนาดเบาที่กะทัดรัด ถือง่ายใช้คล่อง ลำกล้องทำจากวัสดุพลาสติกคุณภาพสูง ใช้พ่นชิ้นส่วนและชิ้นงานขนาดเล็ก ครอบคลุมงานพ่นซ่อม พ่นเก็บงานด้วย วัสดุที่สัมผัสกับสีเป็นเหล็กสแตนเลสระดับกันน้ำได้เพื่อให้พ่นสีได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

Bond 2K application.png

PILOT BOND 2K

เป็นอุปกรณ์พ่นเคมีที่ให้ความแม่นยำสูงสุดในการนำเคมี 2 องค์ประกอบมาผสมและพ่นออกมาได้อย่างพอดี

โดยการทำงานของมันคือเคมี A ซึ่งเป็นตัวเคมีหลักจะถูกพ่นออกมาที่หัวพ่นหลัก ในขณะที่เคมี B ที่เป็นองค์ประกอบร่วมจะถูกฉีดเข้าไปในที่หัวพ่นหลักให้ A และ B มาผสมกันที่หัวพ่น ขนาดหัวพ่นที่ต่างกันจะมีพ่นต่ออัตราส่วนการผสมซึ่งควรเลือกให้ได้ขนาดที่เหมาะสมกับชิ้นงานมากที่สุด

กลับไปที่

ปืนพ่นสีแรงอัดอากาศ