ไทย 

ZIP DOUBLE DIAPHARGM PUMP

ZIP52 Finishing for painting work

4. Modular

The basic unit can be completed with a variety of mounting options: stand, trolley or wall mounting bracket.

1. High-performance double diaphragm pump

The extremely reliable, durable yet compact design of the pump makes it suitable for manual or automatic as well as multiple gun applications. Special long life diaphragms enable the pump to run at high speeds and attain high performance standards for long periods of time without damage.

2. Easy and comfortable

All control and adjustment elements are positioned on the front control panel for comfortable operation.

3. No pulsation

Pump pulsations are reduced close to zero with the innovative Fine Flow Controller. The FFC regulates the material pressure precisely and constantly. This allows the paint to circulate in the container while spraying to prevent sedimentation.

ZIP52 Finishing for painting work

(Remark: wheel is not included in completed set. It is optional item.)

Accessories with ZIP52

 1. Stand, Trolley and Wall mounting

 

Mounting equipment is available for Zip52 Finishing. Including stand, trolley and wall mounting. 

2. Air Spray Gun

Compatible with Walther Pilot Premium Series and Mini Series (Material Connection) and also use both Fine Spray and HVLP. It’s enable to use with medium pressure.

3. Air Hose and Material Hose Set

Selling complete set which include air hose and material hose in the same set. There have various length by start with 7.5 M.

4. Fine Flow Controllers and Anti-Pulsation Tanks

Fine Flow Controllers and Anti-Pulsation Tanks are included in Zip52 Finishing Completed Set.

5. Material Filters

 

Specially designed material filters are available for premium filter performance and easy, fast changing.

6. Hopper Kit 5 Litre (Attached with pump)

Optional item for customer who has many color changes and small quantities.

Fine Flow Controller

WAGNER Fine Flow Controller (FFC)

 

This is the material control which includes 3 equipment in 1 set. The following are fluid regulator, material filter and anti-pulsation which guarantees a very precise to deliver material paint and reduce waste of material. It’s unique technology and patented of WAGNER. 

Technical Data of ZIP52 Diaphragm Pump

ZIP52 Finishing for painting work

(Remark: wheel is not included in completed set. It is optional item.)

Technical Data of ZIP52 Eco Perfect Flow

ZIP52 Eco Perfect Flow

Application

Example Applications

 

    •    Metal protection and finishing

    •    Wood finishing

    •    Plastic finishing

    •    Aerospace industry

    •    Automotive components

    •    Motorcycle parts

    •    Agriculture Equipment

Example of Typical Material

    •    Solvent - and water based material

    •    1K and 2K paint

    •    Primer and Top coat

    •    Low- /medium- / high solid material

    •    Paints and release agent

    •    PU and Epoxy material

    •    Metallic paint

Air Spray Gun to use with ZIP

Manual Gun
Automatic Gun
GM5000 EA

GA5000EA

Demonstration Video

Video Credit:

 

Company: Dersan Makina

Territory: Turkey

URL: http://www.dersan.com.tr/en

Back to

Liquid Feeding Unit

Request

Quotation and Order

Products Division
กลุ่มสินค้า
After Sales Service
About R.O.M.
Social Network Channel
การบริการหลังการขาย
เกี่ยวกับ R.O.M.
Please click the title on above for short-cut way to each information page
โปรดคลิ๊กหัวข้อด้านบนสำหรับทางลัดไปยังข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละหน้า

© 2020 R.O.M. INTERTRADE Limited Partnership The Authorized WAGNER Group Product Distributor in Thailand since 1988.

© 2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือ WAGNER อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2531

 

สินค้าในเครือ WAGNER Group/Product under WAGNER Group

 

- WAGNER

- WALTHER PILOT

- TITAN

 

The ANEST IWATA official distributor for Thailand territory since 2016.

ผู้แทนจำหน่ายสินค้า ANEST IWATA อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559

The Hakko official distributor for Thailand territory since 2017

(Under Authorized Assigned by Bando Manufacturing Co.,Ltd)

ผู้จัดจำหน่ายสินค้า Hakko อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

(ภายใต้การแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดย บจก. แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง)

Distributor of Spray Equipment for Industry Factory, Car Refinish, Construction Project, Consumer Level and Arts

ผู้จำหน่ายอุปกรณ์พ่นสีสำหรับโรงงานอุตสหกรรม, งานพ่นสีในอู่รถยนต์, งานก่อสร้าง งานระดับครัวเรือนและงานศิลปะ