top of page

เปลี่ยนภาษา/Language Switch

PIC_APP_GM1 - 006.jpg

WAGNER HIGH PRESSURE SPRAY GUN
ปืนพ่นสีแรงดันสูงจาก WAGNER

ปืนพ่นสีแรงดันสูงแบบควบคุมด้วยตัวเองของ WAGNER

ปืนพ่นสีที่ใช้แรงดันสูงของ WAGNER มีอยู่ 2 แบบนั้นคือปืนพ่นสีแรงดันไร้อากาศกับปืนพ่นสีแรงอากาศผสมแรงดันสูง ปืนพ่นสีทั้ง 2 ชนิดใช้แรงดันพ่นสีออกมาในระดับ bar บาร์ขึ้นไปเพื่อรองรับงานพ่นสีในปริมาณที่สูงทั้งปริมาณสีและจำนวนชิ้นงาน รวมถึงการพ่นสีในเขตงานก่อสร้าง

คุณสมบัติที่ชัดเจนที่สุดของปืนพ่นสีแรงดันสูงคือการลดระยะเวลาการทำงานจากการใช้แปรงทาสีหรือการใช้ปืนพ่นสีแบบแรงดันอากาศ (Air Spray) และประหยัดสีได้มากกว่าเพราะอัตราการฟุ้งที่ต่ำกว่าซึ่งจะเห็นในชัดในกรณีตัวอย่างดังนี้

Contractor Background.png

การใช้ในงานก่อสร้าง

ในงานพ่นสีก่อสร้างเครื่องพ่นสีไร้อากาศที่พ่นด้วยแรงดันสูงที่สามารถจบงานได้ในระยะเวลาอันสั้นโดยเฉพาะงานที่ต้องพ่นตามกำแพง พื้น หลังคาและมีการใช้ประโยชน์จากแรงดันสูงในการพ่นสีหนืดสูงอย่าง Epoxy พ่นพื้น สีเซรามิคกันความร้อนและสี 2K ที่มีความหนืดสูงเป็นพิเศษที่ต้องใช้ในงานก่อสร้าง โดยทั่วไปจะใช้ปืนพ่นสีไร้อากาศแรงดันสูงในการพ่นงานหลักแต่ในกรณีเก็บงานหรือพ่นตามเฉพาะจุดอาจต้องใช้ปืนพ่นสีประเภทแรงดันอากาศ (Air Spray) ในการเข้าไปตกแต่งเพิ่มเติมให้สมบูรณ์แบบมากขึ้น

AIRCOAT Background.png

การใช้ในงานอุตสหกรรม

แต่ในส่วนของงานผลิตนั้นการพ่นสีแรงดันสูงจะเหมาะกับชิ้นงานขนาดใหญ่รูปทรงไม่ซับซ้อนเช่นแผ่นกระเบื้อง แผ่นเหล็ก ถังแก๊สเป็นต้นและต้องเป็นชิ้นงานที่มีรูปทรงขนาดเดียวกันถึงทำให้ตัวปืนได้ใช้สมรรถนะในเรื่องการประหยัดสีและการทำงานรวดเร็วได้เต็มที่ แต่อย่างไรก็ตามงานพ่นสีในภาคอุตสาหกรรมมีความซับซ้อนสูงกว่างานก่อสร้างจึงทำให้ต้องมีปืนพ่นสีประเภทอากาศผสมแรงดันสูงเข้ามาใช้งานเพราะต้องการคุณภาพการเข้าซอกมุมและความหนาของฟิลม์สีที่สม่ำเสมอมากขึ้นด้วยแต่ทำงานได้อย่างรวดเร็วอยู่เหมือนเดิม

ดังนั้นปืนสีแรงดันสูงเป็นอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับการทำงานที่รวดเร็ว ประหยัดสีจากการต้องใช้สีในปริมาณมากและรองรับสีที่มีความหนืดสูงซึ่งนิยมใช้งานก่อสร้างและงานผลิตสำหรับชิ้นงานขนาดใหญ่

สำหรับข้อมูลปืนพ่นสีแรงดันสูงให้คลิกที่ "SHORT CUT" เพื่อไปยังข้อมูลของปืนพ่นสีในแต่ละรุ่น

Air Coat Gun.png
Tradetip 3 Background.jpg
Airless Spray Pack Background.png
AG-19 Background.png

WAGNER
GM4700

WAGNER
VECTOR PRO

WAGNER
AG-14

WAGNER
AG-19

ปืนพ่นสีอากาศผสมแรงดันสูง (Air Coat)

การผสานของระบบแรงอัดอากาศและไร้อากาศ

ระบบพ่นสีที่เป็นการผสมระหว่างการพ่นด้วยแรงอัดอากาศและการพ่นแบบไร้อากาศ เนื่องจากชิ้นงานขนาดใหญ่บางชิ้นมีลักษณะที่มีซอกมุม แผงเหล็กขนาดยักษ์ (เช่นเครื่องจักรขนาดใหญ่) ชิ้นขนาดใหญ่ที่มีลักษณะเป็นแผงแบบรวงผึ้งเป็นต้น การใช้ปืนพ่นด้วยแรงอัดอากาศจะสิ้นเปลืองทั้งเวลาและปริมาณสีถึงแม้สีจะเข้าถึงมุมอับได้ก็จริง ส่วนการพ่นแบบไร้อากาศนั้น สีที่พ่นด้วยแรงอัดสูงจะไปไม่ถึงมุมอับ ซอกด้านในชิ้นงานทำให้ปิดงานไม่ได้และการแก้ปัญหาบางชิ้นงานด้วยวิธีใช้ปืนพ่นแรงอัดอากาศเข้ามาเก็บงานอาจจะทำให้เสียเวลามากไปเท่าที่ควร ดังนั้นต้องมีปืนพ่นลักษณะพิเศษที่เอาข้อดีของระบบอัดอากาศที่ควบคุมการพ่นสีได้และข้อดีของระบบไร้อากาศที่พ่นสีได้ปริมาณมากอย่างรวดเร็ว

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพ่นสีอากาศผสมแรงดันสูงให้คลิ๊กที่ “AIR COAT” เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ปืนพ่นสี WAGNER GM4700AC

ข้อมูลทางเทคนิคแบบย่อ:

แรงดันสุงสุด: 250 บาร์
แรงดันลมสูงสุด: 8 บาร์
(สำหรับม่านสีแรงดันต่ำ)
น้ำหนัก: 596 กรัม

WAGNER ได้นำเอาข้อดีของการควบคุมการพ่นสีจากระบบแรงดันอากาศและข้อดีของการทำงานที่รวดเร็วของระบบไร้อากาศจนนำมารวมไว้ในปืนพ่นสีแอร์โค้ท GM4700 AC

- พ่นด้วยแรงอัดสูงพร้อมกับให้คุณภาพการพ่นที่สูง
- ด้ามจับที่ถือได้สะดวก น้ำหนักเบากะทัดรัด
- สามารถปรับแรงอัดลมเพื่อสร้างม่านสีได้ที่ตัวปืนเพื่อให้พ่นสีได้แม่นยำมากขึ้น
- ใช้พ่นงานที่เน้นคุณภาพแต่ต้องให้เสร็จภายในเวลาจำกัด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมของข้อมูลเทคนิคด้วยการคลิ๊กที่ “TECHNICAL DATA GM47000AC”

อุปกรณ์ใช้งานร่วมกับปืนพ่นสี GM4700

อุปกรณ์ใช้งานร่วมของ GM4700 โดยมีหัวพ่นและแอร์แคปที่เป็นอุปกรณ์เฉพาะรองรับปืนพ่นสีประเภทนี้เท่านั้น ในส่วนของอุปกรณ์อื่น ๆ เช่นสายสีแรงดันสูงและสายลมเป็นสายลำเลียงเป็นอุปกรณ์ร่วมที่ใช้กับปืนพ่นสีประเภทอื่นได้ ในขณะที่ปั๊มลม C330 เป็นทางเลือกสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการใช้ปั๊มพ่นสีไฟฟ้าพ่นชิ้นงานที่มีความละเอียดมากกว่าปกติโดยใช้ C330 เป็นตัวต่อพ่วงกับ GM4700 พร้อมสายลมเพื่อสร้างม่านลมแรงดันต่ำควบคุมม่านสีไร้อากาศแรงดันสูงได้

ให้เลือกสินค้าได้ถูกต้องกับตัวปืนพ่นสีขอให้คลิ๊กที่ “DETAILS” เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมของอุปกรณ์แต่ละตัว

หัวพ่นและแอร์แคป
ปั๊มลม C330
สายลำเลียง

ปืนพ่นสีไร้อากาศแรงดันสูง (Airless)

เป็นการพ่นสีที่ใช้แรงอัดสูง (ระดับ 40 บาร์ขึ้นไป) เป็นตัวขับสีออกจากหัวพ่นเพียงอย่างเดียวโดยที่ไม่มีอากาศเข้ามาผสมด้วยซึ่งสีที่เกาะผิวชิ้นงานมีแต่เนื้อสีเพียว ๆ ไม่มีฟองอากาศเข้ามาปนให้ผิวเสียหาย ไม่เรียบเนียนสม่ำเสมอ การฟุ้งกระจายต่ำไม่รบกวนสภาพรอบข้าง พ่นสีด้วยความเร็วสูงพร้อมกับพ่นสีออกมาด้วยปริมาณมากในคราวเดียวกันจนทำงานเสร็จได้ในระยะเวลาอันสั้น

ปืนพ่นสีและปั๊มพ่นสีไร้อากาศแรงอัดสูงของ WAGNER รอบรับแรงอัดได้มากสุดตั้งแต่ 110 บาร์จนถึง 400 บาร์ได้ หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพ่นสีอากาศผสมแรงดันสูงให้คลิ๊กที่ “AIRLESS” เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

VECTOR PRO Background.png

ปืนพ่นสี WAGNER VECTOR PRO

Vector Pro Spray Gun.png

เป็นอุปกรณ์มาตรฐานของเครื่องพ่นสีไร้อากาศแรงดันสูงทุกรุ่นของ WAGNER ด้วยวัสดุอลูมิเนียมที่ทนและเบา ใช้กับหัวพ่นที่หลายขนาดที่รองรับงานพ่นทุกรูปแบบ

- ปืนพ่นสีไร้อากาศเพื่องานพ่นสีในการผลิตสินค้าจำนวนมากไปจนถึงงานพ่นสีอาคารก่อสร้าง
- วัสดุที่ทนทาน ทรงพลังและอายุการใช้งานที่นานกว่าเดิม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมของข้อมูลเทคนิคด้วยการคลิ๊กที่ “TECHNICAL DATA VECTOR PRO”

AG-14 Backgound.png

ปืนพ่นสี WAGNER AG-14

AG-14 Spray Gun.png

สเปคปืนที่สูงขึ้นจาก VECTOR PRO เพื่อรองรับสีที่หนืดมากขึ้นและนำไปใช้งานร่วมกับเครื่องพ่นสีขนาดใหญ่อย่าง PS 3.39 และเครื่องตระกูล Heavy Coat หรือปั๊มลูกสูบเป็นขนาด 35-70 ขึ้นไป มีจำหน่ายไว้ให้เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่จะไปใช้พ่นสีอย่างเซรามิค สีหนืดสูงที่ใช้กับเครื่องใหญ่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมของข้อมูลเทคนิคด้วยการคลิ๊กที่ “TECHNICAL DATA AG-14”

AG-19 Background.png

ปืนพ่นสี WAGNER AG-19

AG-19 Spray Gun.png

ปืนพ่นสีไร้อากาศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาปืนพ่นสีทั้งหมดมีคุณสมบัติดังนี้

- รองรับสีที่หนืดสูงและฟิลเลอร์
- แม้กระทั้งการใช้ในงานสกิมโค้ท
- รับประกันความทนทานและใช้งานได้ง่าย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมของข้อมูลเทคนิคด้วยการคลิ๊กที่ “TECHNICAL DATA AG-19”

อุปกรณ์ใช้งานร่วมกับปืนพ่นสีไร้อากาศแรงดันสูง

อุปกรณ์ใช้งานร่วมรองรับการใช้งานกับปืนพ่นสีไร้อากาศของ WAGNER ได้ทุกรุ่น โดยหัวพ่นจะมีอยู่ 2 แบบหากต้องการใช้แรงดันต่ำในการพ่นเพื่อลดการฟุ้งกระจายและประหยัดสีให้ใช้หัวพ่น HEA TIP แต่มีข้อจำกัดที่ขนาดหัวพ่นไม่เกิน 0.021 นิ้วซึ่งเป็นขนาดสำหรับสีทั่วไป แต่ถ้าเป็นหัวพ่นมาตรฐาน TRADETIP 3 ที่ให้การฟุ้งกระจายระดับปกติใช้สีมากกว่ารุ่น HEA TIP แต่มีขนาดหัวพ่นที่ครอบคลุมมากกว่าไปถึงขนาด 0.039 นิ้วสำหรับพ่นสีเซรามิคและมีขนาดใหญ่สูงสุดอยู่ที่ 0.067 นิ้ว

นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์อื่น ๆ อย่างสายสีแรงดันสูง ก้านยาวขยายหัวพ่นสำหรับปืนพ่นสีไร้อากาศ หากต้องการดูรายละเอียดขอให้คลิ๊กที่ “DETAILS” เพื่อดูข้อมูลเชิงลึกของอุปกรณ์แต่ละตัว

หัวพ่น HEA TIP
หัวพ่นมาตรฐาน TRADETIP 3
สายสีและอุปกรณ์อื่น ๆ

ติดต่อสอบถามขอราคาหรือสั่งซื้อ

ปืนพ่นสีแรงดันสูงแบบควบคุมด้วยตัวเองของ WAGNER

ปืนพ่นสีแรงดันสูงของ WAGNER ที่มีความทนทานสูงและประสิทธิภาพการพ่นที่ไร้เทียมทานด้วยวัสดุที่มีคุณภาพทั้งในส่วนของปืนพ่นสี หัวพ่นและอะไหล่อื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นรุ่น GM4700 ที่พ่นแบบอากาศผสมแรงดันสูงหรือรุ่นพ่นสีไร้อากาศอย่าง VECTOR PRO AG-14 และ AG-19 ที่ให้ประสิทธิภาพการใช้ระดับสูงสุด

R.O.M. INTERTRADE
TEL: 02-322-2495
LINE ID: @romcoating
E-Mail: rom@romltd.com
Website: www.romltd.com

bottom of page