top of page

เปลี่ยนภาษา/Language Switch

Web Background.png

ระบบห้องพ่นสีเพื่องานพ่นสีและเคมีเหลว
ระบบคุณภาพสูงจาก ANEST IWATA

ระบบห้องพ่นสีเพื่อการใช้งานพ่นสีและเคมีเหลวให้มีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมกับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จากการทำงานพ่นสีและเคมีเหลวไม่ว่าจะทำงานในห้องพ่นสีแบบไหนก็ตาม มลภาวะที่มาจากสีในส่วนที่ไม่ได้ไปเคลือบผิวชิ้นงานนั้นจะกลายเป็นกากสีและไม่เป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมแน่นอน ถึงแม้ว่าอุปกรณ์พ่นสีในทุกวันนี้ได้มีการพัฒนาจนลดอัตราการฟุ้งกระจายให้น้อยลงและเพิ่มอัตราการเคลือบผิวให้สูงขึ้นแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีละอองสีบางส่วนที่ไม่ได้เคลือบผิวชิ้นงาน ถึงมันจะลดลงด้วยเทคโนโลยีของปืนพ่นสีในปัจจุบันแต่ส่วนที่เหลือนี้ยังถือว่าเป็นมลภาวะและเป็นโจทย์ที่ระบบห้องพ่นสีของ ANEST IWATA มาจัดการเรื่องนี้เอง

ภาพรวมคุณสมบัติของระบบห้องพ่นสี ANEST IWATA

Main Image Booth.png

ระบบห้องพ่นสีของ ANEST IWATA มีคุณสมบัติการทำงานที่รับมือกับมลภาวะต่าง ๆ ได้ดังนี้

- ระบบการดักจับละอองสีที่ทรงประสิทธิภาพ จำกัดการฟุ้งกระจายให้อยู่ในห้องพ่นสีและมีขั้นตอนการดักจับด้วยส่วนประกอบที่มีคุณภาพสูงและระบบการทำงานที่ไร้ที่ติดไม่ว่าจะเป็นการดักจับด้วยน้ำสำหรับห้องพ่นสีแบบน้ำหรือการใช้ตัวกรองดักจับสำหรับห้องพ่นสีแบบแห้ง
- ใช้พื้นที่ของห้องพ่นสีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยขนาดห้องพ่นที่มีให้เลือกตามความเหมาะสมและส่วนประกอบของห้องพ่นมีความสำคัญหมดทุกส่วน
- ช่วยให้ผู้ใช้งานดูแลรักษาและทำการซ่อมบำรุงได้สะดวกที่สุด
- และสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นห้องพ่นสีแบบไหนก็ตามที่มาจาก ANEST IWATA จะมีการออกแบบการทำงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของสถานที่ใช้งาน

ก่อนที่จะไปดูในรายละเอียดในส่วนของข้อมูลทางเทคนิคห้องพ่นสีในแต่ละรุ่น ขอให้คลิกที่ “LIQUID BOOTH BACKGROUND” เพื่อดูข้อมูลภาพรวมและแนวคิดของห้องพ่นสี ANEST IWATA เพิ่มเติม

รูปแบบของทรัพยากรที่นำมาใช้ดักจับและกำจัดละอองสี

โดยทั่วไปการกำจัดละอองสีและเคมีเหลวจะใช้ทรัพยากรหลักที่แบ่งได้เป็นทรัพยากรน้ำและทรัพยากรแห้งซึ่งในส่วนของทรัพยากรแห้งในระบบพ่นสีของ ANEST IWATA จะแบ่งย่อยออกเป็นการดักจับด้วยม้วนกรองและแผ่นกั้นแห้ง

การใช้ทรัพยากรน้ำในการดักจับและกำจัดละอองสี

น้ำเป็นทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพสูงในการดักจับละอองสีโดยนำมาใช้ในระบบห้องพ่นสีด้วยรูปแบบที่เป็นน้ำดักละอองสีหรือใช้วิธีดูดละอองสีให้ลงมาที่แท๊งน้ำด้านล่างทำให้จำกัดขอบเขตการฟุ้งกระจายของสีภายในห้องพ่นได้และทั้ง 2 รูปแบบมีกระบวนการหมุนเวียนน้ำด้วยช่องกั้นที่กำหนดทิศทางการไหลของน้ำตามการทำงานของระบบห้องพ่นสี

การการดักจับและกำจัดละอองสีแบบไม่ใช้ทรัพยากรน้ำ (ห้องพ่นสีแบบแห้ง)

รูปแบบการดักจับของห้องพ่นสีแบบแห้งแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบคือการดักจับสีด้วยม้วนกรองและแผ่นกั้นแห้ง (Baffle Sheet) โดยการดักจับด้วยม้วนกรองจะใช้ระบบห้องพ่นสีแบบเก็บลม (Air Balance) ที่ใช้ทิศทางลมหมุนเวียนนำละอองสีไปโดนม้วนกรองดักจับ ในขณะที่แผ่นกั้นแห้งจะใช้วิธีติดตั้งแผ่นกั้นด้านหลังแนวพ่นสีและให้ละอองสีฟุ้งไปโดยแผ่นกั้นที่จะมีแบ่งเป็น 2 ชิ้นคือตัวกรองหยาบ (Main Filter) และตัวกรองละเอียด (Secondary Filter) ที่ดักละอองสีได้ครบ

ประเภทของห้องพ่นสำหรับงานพ่นสีและเคมีเหลว

ANEST IWATA ได้สร้างทางเลือกสำหรับห้องพ่นสีที่มีทั้งแบบน้ำ (Venturi Booth) และแบบแห้ง (Dry Booth) ซึ่งแต่ละแบบมีเป้าหมายเดียวกันนั้นคือการจำกัดมลภาวะที่เกิดจากการพ่นสีและสร้างกระบวนการดักจับและกำจัดกากสีโดยทั้งมลภาวะและขั้นตอนทุกอย่างจะต้องเกิดขึ้นภายในพื้นที่ห้องพ่นสีเท่านั้น

การเลือกห้องพ่นสีนั้นจะอ้างอิงจากสภาพการทำงานที่หน้างานเป็นหลักและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ต้องนำมาใช้กับห้องพ่นสี หากหน้างานที่มีการเดินท่อน้ำที่สามารถต่อพ่วงกับระบบห้องพ่นได้และมีการจัดสรรพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม คุณสามารถเลือกระบบห้องพ่นสีแบบน้ำมาพิจาราณาได้เพื่อนำน้ำมาเป็นตัวทรัพยากรหลักในการดักและกำจัดกากสีแต่ถ้าเลือกใช้ตัวกรองแห้งอย่างม้วนกรอง (Filter Catridge) และแผ่นกรอง (Baffle Sheet) มากกว่าก็เลือกระบบห้องพ่นสีแบบแห้งมาพิจาราณาเช่นเดียวกัน

สำหรับรายละเอียดของระบบห้องพ่นสีในแต่ละแบบขอให้คลิกที่ “SHORT CUT” เพื่อให้ไปยังรายละเอียดของห้องพ่นในแบบเจาะลึก แต่ไม่ว่าจะเลือกระบบไหนก็ตาม ด้วยชื่อของ ANEST IWATA แบรนด์ชั้นนำของอุปกรณ์และระบบพ่นสีและเคมีเหลวแล้ว ไม่ทำให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอน

ระบบห้องพ่นสีแบบน้ำ (Venturi Booth)

ระบบห้องพ่นสีแบบแห้ง (Dry Booth)

ห้องพ่นสีแบบน้ำสำหรับงานพ่นสีและเคมีเหลว (VENTURI BOOTH)

ระบบห้องพ่นสีแบบน้ำทั้งหมดของ ANEST IWATA มี 3 แบบมาตรฐานคือแบบม่านน้ำรุ่น VBW และแบบไม่มีม่านน้ำอย่าง VB ที่เก็บกากสีไว้ที่บริเวณด้านหน้าและรุ่น VBM ที่เก็บกากสีไว้ที่ด้านหลังแทน สามารถเลือกระบบห้องพ่นสีได้สะดวกตามที่ผู้ใช้งานต้องการได้ทันทีด้วยระบบห้องพ่นสีที่ใช้น้ำเป็นทรัพยากรหลักในการดักสี

ห้องพ่นสีแบบน้ำรุ่น VBW (VBW Venturi Booth)

ข้อมูลทางเทคนิคอย่างย่อ

รูปแบบการดักจับกากสี: น้ำ
ประสิทธิภาพการดักจับสี
สีเมลามีน: 97% (ข้อมูลอ้างอิง)
แลคเกอร์รองพื้น: 96% (ข้อมูลอ้างอิง)
สีอะคริลิคยูเรเทน: 93% (ข้อมูลอ้างอิง)
สีโพลียูเรเทน: 95% (ข้อมูลอ้างอิง)

แบบของพัดลมระบายอากาศ: เทอร์โบ (แบบต่อตรง)
รูปแบบของมอเตอร์พัดลม: Enclosed Fan 380V 4P
รูปแบบของปั๊ม: ปั๊มแถวเรียง (In-line pump)

ระบบห้องพ่นสีที่ใช้น้ำดักจับสีโดยตัวสีจะกลายเป็นตะกอนตกลงมาที่แท๊งค์น้ำด้านล่างบริเวณส่วนหน้า VBW แบ่งรุ่นย่อยออกเป็น 5 รุ่นตามขนาดต่าง ๆ รองรับการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่เป็นรายละเอียดตามรุ่นย่อย ขอให้คลิกที่ “TECHNICAL DATA - VBW”

ห้องพ่นสีแบบน้ำรุ่น VB (VB Venturi Booth)

1102IWATA-VB35C_0.jpg

ข้อมูลทางเทคนิคอย่างย่อ

รูปแบบการดักจับกากสี: น้ำ
ประสิทธิภาพการดักจับสี
สีเมลามีน: 97% (ข้อมูลอ้างอิง)
แลคเกอร์รองพื้น: 96% (ข้อมูลอ้างอิง)
สีอะคริลิคยูเรเทน: 93% (ข้อมูลอ้างอิง)
สีโพลียูเรเทน: 95% (ข้อมูลอ้างอิง)

แบบของพัดลมระบายอากาศ: เทอร์โบ (แบบต่อตรง)
รูปแบบของมอเตอร์พัดลม: Enclosed Fan 380V 4P

ระบบห้องพ่นสีที่ใช้วิธีดูดสีลงบนด้านล่างมาที่แท๊งค์น้ำโดยจะมีทั้งรุ่นปกติ VB ที่ตำแหน่งเก็บกากสีอยู่ด้านหน้าและรุ่นพิเศษ VBM ที่ย้ายตำแหน่งเก็บกากสีไปที่ด้านหลังที่สามารถทำงานซ่อมบำรุงไปพร้อมกับพ่นสีได้ในเวลาเดียวกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่เป็นรายละเอียดตามรุ่นย่อย ขอให้คลิกที่ “TECHNICAL DATA - VB”

ส่วนประกอบของห้องพ่นสีแบบน้ำ

ส่วนประกอบห้องพ่นสีแบบน้ำจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มส่วนประกอบมาตรฐานและกลุ่มส่วนประกอบทางเลือกที่นำไปเปลี่ยนแทนส่วนประกอบมาตาฐานพร้อมกับคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติมได้

ส่วนประกอบมาตรฐาน: ห้องพ่นสี VBL พร้อมหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ปกติ

ห้องพ่นสีแบบน้ำตัวมาตรฐานที่ประกอบไปด้วยส่วนประกอบดังนี้

- หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์มาตรฐาน
- กระจกนิรภัย
- แผงพร้อมแผ่นประเก็น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้คลิกที่ “TECHNICAL DATA - VBL”

ส่วนประกอบมาตรฐาน: พัดลมระบายอากาศของห้องพ่น

พัดลมระบายอากาศจะติดตั้งที่ตำแหน่งมาตรฐานของห้องพ่นแบบน้ำมาอยู่แล้วแต่สามารถปรับเปลี่ยนทิศทางได้แต่ต้องเป็นทิศทางตามที่กำหนดโดย ANEST IWATA

หากต้องการดูทิศทางและข้อมูลทางเทคนิคของพัดลมระบายอากาศขอให้คลิกที่ “TECHNICAL DATA - EX.FAN”

ส่วนประกอบทางเลือก: ห้องพ่นสี VBD พร้อมหลอดไฟป้องกันความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการระเบิด

ห้องพ่นสีที่มีส่วนประกอบป้องกันความเสี่ยงก่อให้เกิดการระเบิดได้ไม่ว่าจะเป็นส่วนของหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้คลิกที่ “TECHNICAL DATA - VBD”

ส่วนประกอบทางเลือก: ห้องพ่นสี VBH ที่มีความสูงมากกว่าแบบปกติ

ห้องพ่นสีแบบน้ำที่มีเพดานสูงกว่าปกติเกิน 500 มม. แต่ใช้ตัวพัดลมระบายอากาศรุ่นมาตรฐาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมขอให้คลิกที่ “TECHNICAL DATA - VBH”

ส่วนประกอบทางเลือก: ห้องพ่นสี VBP แบบหลุมเก็บน้ำ

ห้องพ่นสีแบบหลุม (PIT) ที่ถอดแท๊งค์น้ำออกมาจากห้องพ่นสีแบบน้ำ (Venturi) โดยมีทั้งหมด 7 แบบ สำหรับการติดตั้งหลุมน้ำต้องติดตั้งด้วยตัวเอง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมขอให้คลิกที่ “TECHNICAL DATA - VBP”

ห้องพ่นสีแบบแห้งสำหรับงานพ่นสีและเคมีเหลว (DRY BOOTH)

ระบบห้องพ่นสีที่ไม่มีน้ำเป็นส่วนประกอบในการดักจับสีแต่เลือกใช้ระบบอื่นเข้ามาดักจับแทนโดยมีให้เลือก 2 แบบคือรุ่น VBC ที่ใช้ม้วนกรองดักจับสีโดยอาศัยระบบหมุนเวียนแรงลมและรุ่น BB ที่ใช้แผ่นกั้นแห้งที่เป็นแผ่น 2 ชั้นสำหรับการกรองหยาบ (Primary Filter) และกรองละเอียด (Secondary Filter)

ห้องพ่นสีแบบแห้งรุ่น VBC: ดักสีด้วยระบบเก็บลม (Air Balance) และม้วนกรอง

ข้อมูลทางเทคนิคอย่างย่อ

ใช้การจ่ายลมสะอาดเข้าสู่ระบบห้องพ่นสีแบบเก็บลม VBC เพื่อนำมาใช้หมุนเวียนดักสีภายในเพื่อสร้างความงามในการพ่นสีให้มีมากกว่าเดิมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่เป็นรายละเอียดตามรุ่นย่อย ขอให้คลิกที่ “TECHNICAL DATA - VBC”

ห้องพ่นสีแบบแห้งรุ่น BB: ดักสีด้วยแผ่นกรอง

ข้อมูลทางเทคนิคอย่างย่อ

แผ่นกรอง (Baffle Plate) ทำหน้าที่เป็นตัวกรองหลักในการดักจับละอองสีซึ่งวัสดุผิวของแผ่นกั้นมีคุณสมบัติพิเศษที่เพิ่มประสิทธิภาพการดักจับได้มากกว่าเดิมและรูปแบบการจัดวางแผ่นกั้นที่มีลักษณะเฉพาะทำให้ละอองสีถูกดับในบริเวณนี้เป็นส่วนมาก ในส่วนของตัวกรองรองที่มีลักษณะเป็นตาข่ายกรองจะช่วยกรองและดักจับละอองขนาดเล็กโดยที่ตัวกรองชั้นนี้จะไม่ได้วางติดกับตัวกรองหลัก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่เป็นรายละเอียดตามรุ่นย่อย ขอให้คลิกที่ “TECHNICAL DATA - BB”

ข้อมูลสำหรับการติดต่อและสอบถามราคา

Web Background.png

ระบบห้องพ่นสีและเคมีเหลวของ ANEST IWATA

ระบบห้องพ่นสีคุณภาพสูงจาก ANEST IWATA ที่ออกแบบเพื่องานพ่นสีและเคมีเหลว เทคโนโลยีระบบห้องพ่นสีชั้นสูงจากประเทศญี่ปุ่น การันตรีประสิทธิภาพการทำงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของสถานที่ใช้งาน

R.O.M. INTERTRADE (ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ)
TEL: 02-322-2495
Line ID: @romcoating
E-Mail: rom@romltd.com
Website: www.romltd.com

bottom of page